Учебные пособия

Учебные пособияАналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Учебные пособия

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису на друковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять
стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень
бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 
 
 
PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

Учебные пособия

Manual contains detailed description of 19 physics laboratory experiments offered by the Physics department of the National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”. Guidance covers three major branches of physics: mechanics and thermodynamics; electricity and magnetism; wave and quantum optics. For english-speaking students of National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”.

 
 
 
МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. Учебное пособие по лабораторному практикуму.

Учебные пособия

Приведено описание предусмотренных учебной программой лабораторных работ, которые выполняются при изучении курса физики по разделам «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика». Каждая лабораторная работа содержит перечень требуемых приборов и принадлежностей, необходимые теоретические сведения, касающиеся методики эксперимента, описание лабораторной установки, порядок выполнения работы и контрольные вопросы для самопроверки.

 
 
 
Основы работы в сети INTERNET

Учебные пособия

Учебное пособие для студентов специальности «Самолеты и вертолеты» и специалистов промышленности

Описаны особенности работы с персональным компьютером и основы работы в сети INTERNET, порядок и виды подключения пользователей сети, программные средства поисковых систем. Изложены общие принципы построения персональных компьютеров на основе комплектующих от фирм Intel и AMD. Представлены характеристики операционных систем корпорации Microsoft, Linux, FreeBSD.

 
 
 
 
Основи конституційного права і чинного законодавства України

Учебные пособия

Висвітлено поняття держави, форм державного правління та державного устрою. Подано основні питання конституційного права і чинного законодавства України. З'ясовано напрямки їхньої еволюції в процесі подальшого розвитку Української держави.
Для студентів факультету заочного навчання, які вивчають курс “Основи конституційного права і чинного законодавства України”.

 
 
 
ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА. ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ И ФИЗИКИ ЯДРА

Учебные пособия

Учеб. пособие к практ. занятиям по физике/ Д.А. Воронович,
Н.И. Глущенко, О.И. Петрова и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т
им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 72 с.

 
 
 
Методи збору та аналізу соціальної інформації

Учебные пособия

Розглянуто основні поняття соціологічного дослідження; досвід практичних занять, що проводилися на кафедрі політології й історії; структуру програми соціологічного дослідження і методи збору соціологічної інформації.

 
 
 
Господарське законодавство

Учебные пособия

Описано основні правові інститути господарського права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства.
Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено приклади складання процесуальних документів у сфері захисту прав та інтересів підприємців. Текст містить конкретні посилання на нормативні акти, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
Правові основи документознавчої діяльності

Учебные пособия

Описано основні правові інститути господарського, трудового та адміністративного права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства.
Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено ситуаційні завдання з практичного застосування права, приклади складання процесуальних документів. Текст містить конкретні посилання до нормативних актів, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
Перейти к странице: