Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей

Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей 
Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей

Монографии (учебники)

Рассмотрены системы поршневых и комбинированных двигателей, методики выбора и расчётов основных параметров систем, основанные на численных методах решения дифференциальных уравнений и использовании ЭВМ, проанализированы конструкции элементов систем.

 
 


Другие книги по этому разделу:
Справочник по теплообменникам. Том II

Справочник по теплообменникам. Том II
Справочник содержит систематическое строгое и лаконичное изложение основ теории теплообмена и методов расчета и проектирования теплообменной аппаратуры различного назначения. Для специалистов, занимающихся исследованием процессов теплообмена, инженеров-теплотехников, а также студентов технических вузов.

 
 
 
Основи конституційного права і чинного законодавства України

Основи конституційного права і чинного законодавства України
Висвітлено поняття держави, форм державного правління та державного устрою. Подано основні питання конституційного права і чинного законодавства України. З'ясовано напрямки їхньої еволюції в процесі подальшого розвитку Української держави. Для студентів факультету заочного навчання, які вивчають курс “Основи конституційного права і чинного законодавства України”.

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Теплофізика”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".