Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики».

Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики». 


Другие книги по этому разделу:
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Теплофізика”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 
 
 
 
Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов

Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов
Рассмотрены современные методы и средства измерения основных теплотехнических параметров: температуры, давления, расхода, уровня, состава газа, концентрации растворов, влажности и некоторых других. Даётся анализ преимуществ и недостатков, особенностей применения и погрешностей отдельных методов и средств измерения.