МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики. 
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

Методические пособия

Подано варiанти задач для дев’яти практичних занять з фi-
зики, що охоплюють такi теми: “Механiка”, “Механiчнi коливан-
ня та хвилi”, “Молекулярна фiзика”, “Основи термодинамiки”,
“Явища переносу”. До кожної теми наведено таблицю з фор-
мулами, а також приклади розв’язання типових задач, що на-
дасть суттєву допомогу студентам пiд час самостiйної роботи.
Для студентiв, що навчаються у вищих технiчних навчаль-
них закладах III-IV рiвнiв акредитацiї.

 
 


Другие книги по этому разделу:
Історія України: консп. лекцій

Історія України: консп. лекцій
Всебічно охарактеризовано соціально-економічний і суспільно-політичний розвиток України, комплексно розглянуто причини виникнення української державності, структуру, порядок функціонування, принципи організації влади на українських землях, освітлено багато питань теорії й практики соціально-економічного й культурно-освітнього розвитку України на всіх етапах її історії.

 
 
 
Расчет акустики лопастей воздушного винта по средствам CFD

Расчет акустики лопастей воздушного винта по средствам CFD
Хотя вертолет является самым малошумящим летательным аппаратом вертикального взлета, уровень вызываемого им шума все же достаточно высок. Это может стать существенным недостатком вертолета, если в процессе проектирования не принять специальных мер по снижению шума....