PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments. 
PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

Учебные пособия

Manual contains detailed description of 19 physics laboratory experiments offered by the Physics department of the National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”. Guidance covers three major branches of physics: mechanics and thermodynamics; electricity and magnetism; wave and quantum optics. For english-speaking students of National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”.

 
 


Другие книги по этому разделу:
Основи конституційного права і чинного законодавства України

Основи конституційного права і чинного законодавства України
Висвітлено поняття держави, форм державного правління та державного устрою. Подано основні питання конституційного права і чинного законодавства України. З'ясовано напрямки їхньої еволюції в процесі подальшого розвитку Української держави. Для студентів факультету заочного навчання, які вивчають курс “Основи конституційного права і чинного законодавства України”.

 
 
 
ФИЗИКА. Тесты, примеры и методика решения задач

ФИЗИКА. Тесты, примеры и методика решения задач
Физика. Тесты, примеры и методика решения задач: учеб. пособие для самост. работы / Н. И. Глущенко, О. И. Петрова, А. А. Таран и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 204 с. Представлены тесты по разделам физики. Каждый раздел содержит задачи для выполнения контрольных работ. Описана методика решения задач. Рассмотренные примеры решения задач отвечают требованиям программ по физике для высшей школы. Для студентов факультета заочного обучения.

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Теплофізика”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".