Правознавство

Правознавство 
Правознавство

Лабораторный практикум

Практикум містить тестові й практичні задачі з основних галузей права, що входять до змісту навчальної дисципліни «Правознавство». Студентам запропоновано виконати ситуаційні завдання з практичного застосування права, використовуючи діючі нормативні акти українського законодавства. Метою запропонованого практикуму є забезпечення студентів навчально-методичним матеріалом, який допоможе оволодіти теоретичним курсом, ознайомитись з найважливішими правовими інститутами, правильно зрозуміти їхні зміст і спрямованість, навчитися застосовувати набуті знання у практичній діяльності, оволодіти правовою культурою.

 
 


Другие книги по этому разделу:
Как надо воспитывать детей

Как надо воспитывать детей
Архиепископ Лука — Как надо воспитывать детей

 
 
 
Притча Будды о горящем доме

Притча Будды о горящем доме
Б. Брехт — Притча Будды о горящем доме

 
 
 
Основы теплопередачи

Основы теплопередачи
В книге изложены основные положения учения о теплообмене и их приложения к анализу тепловых устройств. Последовательно рассмотрены элементарные виды переноса теплоты (теплопроводность, конвекция и тепловое излучение), комплексный процесс теплопередачи и основы расчета теплообменных аппаратов.