Стопорение резьбовых соединений

Стопорение резьбовых соединений 
Стопорение резьбовых соединений

Методические пособия

Кратенький обзор основных способов стопорения различных резьбовых соединений. С картинками, конечно.

 
 


Другие книги по этому разделу:
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 
 
Воздушные конденсаторы малых холодильных машин

Воздушные конденсаторы малых холодильных машин
Приведены сведения по исследованию, конструкциям и эксплуатации воздушных конденсаторов холодильных машин различного назначения. Особое внимание уделено вопросам оптимизации конструкции, технико-экономическому анализу и повышению технического уровня аппаратов.

 
 
 
FloEFD For Creo обучающие примеры

FloEFD For Creo обучающие примеры
Интегрированная среда CFD в SolidWorks