Кафедри

Кафедра аерокосмічних радіоелектронних систем 

Галузь знань: Телекомунікації та радіотехніка
Освітні програми: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій

Галузь знань: Телекомунікації та радіотехніка

Біомедична інженерія

Освітні програми: Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби

Біомедичная інформатика та радіоелктроніка

Кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Галузь знань: Комп'ютерна інженерія

Кібербезпека

Освітні програми: Комп'ютерні системи та мережі

Системне програмування

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського

Галузь знань: Телекомунікації та радіотехніка
Освітні програми:

Інформаційні мережі зв'язку

Технології та засоби телекомунікації

Кафедра фізики

Кафедра фізики забеспечує

навчальний процес за дисциплінами:

Експериментальна та теоретична фізика

Фізика або загальна фізика

Концепції сучасного природознавства