Молодшим спеціалістам

Наші спеціальності

Спеціальність 172 - Телекомуникації та радіотехніка

Галузь знань 17 - Електроніка та телекомунікації
Ліцензійоний обсяг на спеціальність 325 особи
Кількість місць держ. замовлення: 60 осіб
Освітня програма Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Опис Поглиблено вивчаються методи створення супутникових і аерокосмічних радіотехнічних систем навігації і управління рухомими об'єктами, дистанційних комплексів визначення характеристик земної поверхні і поверхонь космічних об'єктів, комп'ютеризованих пристроїв відображення інформації в діагностичній апаратурі різного застосування.
Сайт кафедри k501.khai.edu
 
Освітня програма Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби
Опис Поглиблено вивчаються комп'ютерні технології пректування, конструювання, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв різних принципів функціонування, включаючи радіоелектронні аерокосмічні, навігаційні, медичні апарати, електронну побутову техніку, комп'ютерні системи та комплекси.
Сайт кафедри k502.khai.edu
 
Освітні програми Інформаційні мережі зв'язку; Технології та засоби телекомунікацій
Опис Поглиблено вивчаються сучасні технології зв'язку, електроніки та програмування (C / C ++, MatLab / Simulink, HTML / CSS, XML, JavaScript, PHP, JQuery, MySQL, CMS Joomla і Wordpress, Java, Android), цифрової та мікропроцесорної техніки, методи обробки та захисту інформації, а також забезпечення радіофізичного обгрунтування, інформаційне забезпечення, проектування, практичну реалізацію, експлуатацію цифрових і аналогових систем зв'язку (мобільного, транкінгового, радіорелейного, волоконно-оптичного), супутникових систем зв'язку і навігації, бездротових систем передачі даних, мереж NGN, цифрового і кабельного телебачення.
Сайт кафедри k504.khai.edu
Проф. екзамен Програма основного екз., програма додаткового екз.
 

Спеціальність 163 - Біомедична інженерія

Галузь знань 16 - Хімічна та біоінженерія
Ліцензійоний обсяг на спеціальність 50 осіб
Кількість місць держ. замовлення: 10 осіб
Освітня програма Біомедична інформатика і радіоелектроніка
Опис Поглиблено вивчаються основи медичної інформатики, біометрії, комп'ютерної графіки та обробки медичних зображень, побудови інформаційних систем, біомедичної статистики, комп'ютерного моделювання і симуляції фізіологічних процесів, інформаційні системи лікарень, технології телемедицини.
Сайт кафедри k502.khai.edu
Проф. екзамен Програма основного екз., програма додаткового екз.
 

Спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія

Галузь знань 12 - Інформаційні технології
Кількість місць держ. замовлення: 30 осіб
Освітні програми Комп'ютерні системи та мережі; Системне програмування; Програмовані мобільні системи та Інтернет речей
Опис Поглиблено вивчаються сучасні мови і технології програмування (С, С ++, С #, Python, Java та ін.), Системне програмування та розробка багато поточних розподілених Інтернет-додатків, Web-програмування (PHP, Java Script, HTML, XML, CSS , MySQL) комп'ютерні і сенсорні мережі, Wi-Fi, настройка та налагодження мережевого обладнання; програмування в мережах TCP / IP; розробка і адміністрування баз даних і технології BigData (Oracle, MS-SQL, MySQL, NoSQL) серверних операційних систем Linux, MS Windows і мережевих сервісів, технології Cloud-комп'ютинг і Інтернет речей (ІХТ) розробка і програмування вбудованих (embedded) мікропроцесорних систем і додатків на основі програмованої логіки (FPGA), вивчення засобів автоматизації проектування; програмування мобільних пристроїв Android, iОS, Windows Phone; тестування і верифікація програмного забезпечення.
Сайт кафедри csn.khai.edu
Проф. екзамен Програма основного екз., програма додаткового екз.
 

Спеціальність 125 - Кібербезпека

Галузь знань 12 - Інформаційні технології
Кількість місць держ. замовлення: 30 осіб
Освітня програма Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Опис Поглиблено вивчається аналіз і забезпечення захисту операційних систем і баз даних, мережевих комунікацій, Web-порталів та Інтернет-додатків; створення систем криптографічного та технічного захисту інформації, антивірусного захисту; виявлення вразливостей програмних засобів (pentesting) і протидії атакам хакерів; розробка програмних і програмованих засобів аналізу і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем; управління кібербезпекою інформаційних інфраструктур.
Сайт кафедри csn.khai.edu
Проф. екзамен Програма основного екз., програма додаткового екз.
 
Термін навчання (бакалавр за скороченим терміном навчання): 3 роки
Термін навчання (бакалавр з нормативним терміном навчання (на 2 курс):3 роки
Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, здійснюється за результатами випробування. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування до середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста.
Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (іншим напрямком підготовки) вступають до ХАІ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (набрали не менше 50 балів на додатковому вступному випробуванні, що визначається за 100-бальною шкалою оцінювання знань). Надалі особи беруть участь у загальному конкурсі на бюджетну форму навчання за результатами конкурсного балу.
Мови навчання  російська, українська

Перелік документів, що необходні для вступу до університету «ХАІ»:

  • Заява про участь у конкурсному відборі до ХАІ в паперовому вигляді.
  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  • Медична довідка по ф.086-у (з інформацією про щеплення проти кору, дифтерії, правця, поліомієліту, епідпаротіту, даних реакції Манту і флюорографія поточного року).
  • Фотографії 3х4 см; 6 шт. (На зворотному боці кожної вказати П.І.Б. повністю ручкою).
  • Копія ідентифікаційного коду (бюджет - 2 екз., Контракт 3 прим.).
  • Копії двох перших розворотів і сторінки з реєстрацією паспорта (бюджет 2 прим., Контракт 3 прим.).
  • Додаткові документи про пільги згідно з Правилами прийому. (Оригінал пред'являється особисто, копія залишається в особовій справі)
  • Поштовий конверт, заповнений на адресу абітурієнта їм особисто (2 прим.).


Паспорт і приписне свідоцтво пред'являються абітурієнтом при оформленні особистої справі.Відповідальній за прийом документів повинен видати абітурієнтові розписку встановленого зразка з переліком прийнятих документів.

Для зарахування вступники складають професійне випробування за 200-бальною шкалою. Рейтингова сума для відбору на бюджетну форму навчання складається з оцінки фахового випробування та середнього балу за додатком до диплома молодшого спеціаліста.

Після 3-х років навчання студенти отримують диплом бакалавра. Подальше навчання за кваліфікаційним рівнем магістр відповідно обраній формі підготовки триває 1,4-1,9 року. Студенти факультету, одночасно, отримують військову спеціальність і звання офіцера запасу. Всі студенти, які потребують, забезпечуються проживанням в гуртожитку (з пунктами харчування), доступ до Інтернет мереж, бібліотеки і спортивних про об'єктів, незалежно від форми навчання (бюджет, контракт).